Logo ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Studenckie Koło Naukowe
InnTrans

Logo WTMiT

!!! II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Transportowców, Spedytorów i Logistyków już w przygotowaniu!!!


Logo InnTrans


Strona główna

Konferencja

Harmonogram

Jak dojechać
RAMOWY PROGRAM


Dzień I - 11 czerwca (wtorek) - Sektor publiczny

1. Priorytety rozwoju systemu transportowego w szczecińskim obszarze metropolitalnym.

2. Planistyczno – organizacyjny aspekt funkcjonowania systemu transportowego w regionie Pomorza Zachodniego.

3. Rozwój infrastruktury transportowej Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem wymogu kompatybilności z sieciami transportowymi krajów sąsiadujących.

4. Priorytetowe inwestycje dla transportu drogowego w gminie Miasto Szczecin.

5. Priorytetowe inwestycje dla rozwoju ekologicznych form transportu w regionie.

Dzień II - 12 czerwca (środa) - Sektor prywatny

1. Problemy wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności systemu transportowego Pomorza Zachodniego.

2. Narzędzia wspierające procesy podnoszenia sprawności i konkurencyjności zachodniopomorskiego rynku transportowego.

3. Jakość usług przewozowych, bezpieczeństwo i sterowanie ruchem, regionalna dostępność transportowa i komunikacyjna.

4. Kształcenie kadry dla europejskiego rynku transportowego.

5. Transport turystyczny w województwie zachodniopomorskim.
Wspiera nas
Logo SITK STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
Liczba wizyt:
Liczniki

Logo KLiET
Copyright © 2011-2013 DI